Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne to całe spektrum prac jakie wykonuje geodeta w związku z procesem budowlanym, z przeniesieniem prawa własności, kontrolą stanu technicznego budowli oraz wielu innych.

Przed przystąpieniem do większości z tych prac geodeta ma obowiązek zgłoszenia ich w odpowiednim, terytorialnie i przedmiotowo, ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W związku z tym ogólny przebieg pracy geodezyjnej wygląda następująco.

Geodeta zgłasza pracę - pomiary geodezyjne do ośrodka geodezyjnego, następnie dany ośrodek ma 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do wykonania pracy. Geodeta po otrzymaniu materiałów przeprowadza ich analizę i na jej podstawie wykonuje pomiary geodezyjne w terenie. Po zakończonym pomiarze kompletuje operat geodezyjny i przekazuje go do danego ośrodka geodezyjnego, który ma obowiązek niezwłocznie go zweryfikować. Dopiero po pozytywnej weryfikacji ośrodek geodezyjny poświadcza przekazane dokumenty, czyli np. mapę do celów projektowych lub mapę z inwentaryzacji powykonawczej budowli.

Jak sami Państwo widzą duża część czasu oczekiwania na zamówione dokumenty geodezyjne jest uzależniona od ośrodków geodezyjnych, zwłaszcza że użyty termin niezwłocznie jest dosyć nieprecyzyjny.

Poniżej podajemy przydatne linki związane z geodezją odpowiednio dla miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego, w tym miasta Swarzędz, z których można pobrać różnego typu wnioski i dokumenty.

Miasto Poznań – strona miejskiego ośrodka geodezyjnego
Powiat poznański – strona powiatowego ośrodka geodezyjnego