Podział nieruchomości – tyczenie działek

Podziałowi geodezyjnemu podlegają tylko nieruchomości gruntowe i budynkowe. Te pierwsze potocznie są określane jako tyczenie działek. W związku z tym w tekście będą naprzemiennie używane te sformułowania.

Tyczenie działek, oprócz podziału o którym orzeka sąd, można wykonać w dwóch alternatywnych trybach. Pierwszy z nich to tryb administracyjny, który następuje na podstawie decyzji:

Drugi tryb podziału to tryb tzw. „rolny”. Takie tyczenie działek następuje na podstawie dokumentacji geodezyjnej oraz projektu podziału nieruchomości rolnej lub leśnej, bez wydawania decyzji administracyjnej. W związku z tym jest to procedura uproszczona i trwa krócej niż tryb administracyjny. Tryb rolny można zastosować w przypadkach:

Warunku minimalnej powierzchni 0,3000 ha nie stosuje się przy wydzielaniu działek gruntu projektowanych pod drogi wewnętrzne.

Poniżej podajemy link do dokumentów, gminy Swarzędz, mających na celu podział nieruchomości-tyczenie działek.

Procedura podziałowa - Swarzędz
Wniosek o wydanie opinii/decyzji