Każde zlecenie jest przez nas roptatrywane indywidualnie. W przypadku bardzo waznej dla Państwa inwestycji, jaką jest budowa domu, będą Państwo potrzebowali mapę do celów projektowych, następnie po otrzymaniu pozwolenia na budowę wytyczenia osi konstrukcyjnych i już po wybudowaniu domu inwentaryzację powykonawczą owego budynku. W przypadku zamówienia tych trzech usług w naszej firmie, na ostatnią z nich otrzymają Państwo 20% rabat.

Cennik typowych usług geodezyjnych

lp. Rodzaj usługi Cena netto Dodadkowe warunki
1 Mapa do celów projektowych 600 Pow. do 0.5 ha
2 Wytyczenie budynku
- do 4 osi konstrukcyjnych,
- następna oś.

500
50
W przypadku liczby osi powyżej 10 cena ustalana indywidualnie
3 Inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z przyłączami 850 -
4 Podział nieruchomości
- na dwie działki,
- każda następna działka.

1800
450
-
5 Rozgraniczenie nieruchomości
- jedna nieruchomość,
- punkt graniczny.

800
150
Jednostką podstawową jest nieruchomość do której należy doliczyć cenę za każdy punkt graniczny
6 Wznowienie granic
- pierwszy punkt,
- każdy następny punkt.

400
100
-
7 Praca zespołu geodezyjnego
- do 8h,
- do 4h.

990
600
-